Hakkımızda

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olmak üzere (BİNUZEM) 23 Şubat 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile kurulmuştur.

Bingöl Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin Amaçları:

· Bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak Üniversitenin ön lisans, lisans, lisansüstü ve sürekli eğitim dâhil tüm programları için plan, program, koordinasyon ve uygulama faaliyetleri yürütmek,

* Üniversitede uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak,

* Üniversitedeki uzaktan eğitim programlarının başarılı bir şekilde yürütülmesi için birimler arasında koordinasyonu sağlamak,

* Eğitim ve öğretim süreçlerinde elde edilen bilgileri tüm paydaşlara ulaştırmak,

* Uzaktan eğitim sisteminin tüm aşamalarına akademik ve teknik destek sağlamak,

* Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam imkânlarıyla eğitimin etkinliğini artırmak,

* Kamu ve özel sektör kurumlarının eğitim programlarını e-öğrenme ortamlarına uyarlayarak uzaktan eğitim sisteminin geliştirilmesine katkıda bulunmak,

* Üniversitede uzaktan eğitimin aksatılmadan yürütülmesiyle ilgili her türlü idari, teknik ve akademik faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlayıcı tedbirleri almak,

* Uzaktan eğitimin yürütüldüğü öğretim yönetim sistemi yazılımının çalışmasını temin etmek ve yönetimini gerçekleştirmek,

* Üniversitede uzaktan eğitim sistemi için ihtiyaç duyulacak her türlü yazılımı tasarlamak veya mevcut yazılımları ihtiyaca göre güncellemek,

* Uzaktan eğitim uygulaması olarak gerçekleştirilecek ders, seminer veya kurslar için web tabanlı öğretim materyalleri geliştirmek ve yürürlüğe koymak,

* Farklı birimlerde veya diğer üniversitelerde ihtiyaç duyulması durumunda uzaktan eğitim sistemlerinin kurulması ya da Üniversite alt yapısının kullanılarak bu tür hizmetlerin verilmesi konusunda çözümler geliştirmek, ürün ve danışmanlık hizmetleri vermek,

* Bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak, uzaktan eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği içinde olmak, yayınlar yapmak.

Bingöl Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin Faaliyet Alanları:

* Uzaktan Yükseköğretim kapsamında Üniversiteye bağlı eğitim kurumları ile diğer Yükseköğretim kurumları için dersler ve programlar planlamak ve yürütmek,
* Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişiler için uzaktan eğitim kapsamında kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri dersler, eğitim programları planlamak ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak,
* Öğrencilere ve topluma, iletişim ve bilgi teknolojilerinden yararlanarak uzaktan eğitim yoluyla sunduğu tüm öğrenme faaliyetleri için ortam geliştirmek, ders içeriklerini kullanım için hazırlamak ve teknik destek vermek,
* İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki üniversitelerde alanında uzman akademisyenlerle ortak yüksek lisans ve doktora sınavları için gerekli altyapıyı sağlamak,
* Üniversite ve iletişim hizmeti sunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla uzaktan eğitim konularında işbirliği yapmak,
* Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, Üniversite tarafından yürütülmekte olan uzaktan eğitim çalışmaları için ders içerikleri hazırlamak,
* Gerek üniversite içi, gerekse üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders içeriklerini hazırlamak, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak, gerekli koordinasyonu sağlamak,
* Bilgi toplumu geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki uygulamaların e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak,
* Kamu ve özel kuruluşlarla kişilere uzaktan eğitim kapsamında verilecek yaşam boyu eğitime yönelik ders, seminer, konferans ve benzeri çalışmalara yönelik proje geliştirmek, geliştirilen projelerin hayata geçirilmesini sağlamak,
* Uzaktan eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Bingöl üniversitesinin bölüm ve programlarında okutulan ortak dersler (Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, İngilizce) BİNUZEM aracılığıyla verilmektedir. BİNUZEM ilerleyen dönemlerde ihtiyaca binaen yeni dersler; Önlisans, Lisans ve Yüksek Lisans programları açmayı da hedeflemektedir.