İletişim

Bingöl Üniversitesi - UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Bingöl Üniversitesi, Enstitüler Binası, Kat: 1, Oda: 20, 12100, Merkez/Bingöl
+90 426 2160012-5067 / 5587
binuzem@bingol.edu.tr   

Uzaktan Eğitim Birim Sorumluları

 

Fakülte/MYO Sorumlu Amir İletişim Sorumlu Akademisyen İletişim
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Dr.Öğr.Üyesi Enes Beltekin ebeltekin@bingol.edu.tr Arş. Gör. İsa ÇİFTÇİ iciftci@bingol.edu.tr
Diş Hekimliği Fakültesi  Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Can  acyilmaz@bingol.edu.tr
4028
Dr. Öğr. Üyesi Ezgi EROĞLU ÇAKMAKOĞLU eeroglu@bingol.edu.tr 5243
Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdür
Yardımcısı
Sinan BAYINDIR 
sbayindir@bingol.edu.tr 5367 Mücahide GÜNGÖR OFLAZ mgoflaz@bingol.edu.tr 5161
Fen Edebiyat Fakültesi Prof.Dr. Nezir YILDIRIM nyildirim@bingol.edu.tr  Arş. Gör. Muhterem UYSAL
Arş. Gör. Mehmed Ali YILDIZ
muysal@bingol.edu.tr-2523 mayildiz@bingol.edu.tr 2609
Genç Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcı Öğr. Gör. Doygun DEMİROL ddemirol@bingol.edu.tr Öğr. Gör. Abdullah ŞENER asener@bingol.edu.tr 3741
Gıda, Tarım ve Hayvancılık MYO Doç. Dr. Erdal ÇAÇAN ecacan@bingol.edu.tr
5455-1305
Doç. Dr. Erdal ÇAÇAN ecacan@bingol.edu.tr 5455
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Müslüm POLAT 1704 mpolat@bingol.edu.tr Arş. Gör. Ahmet Melik SAHABİ asahabi@bingol.edu.tr
İlahiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Murat KAYA 1764 muratkaya@bingol.edu.tr Arş. Gör. Mehmet ÇAVDAR mcavdar@bingol.edu.tr 1776
Kıraat İlmi Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah BEDEVA bedeva@bingol.edu.tr
1807
Sebahattin ÖZKAN

 sozkan@bingol.edu.tr

5011-5310

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Dursun ÖZTÜRK Dahili No: 1761-1935
E-Posta: dozturk@bingol.edu.tr
Arş. Gör. Hüseyin ÜZEN huzen@bingol.edu.tr 1922
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doç. Dr. Üzeyir KEMENT ukement@bingol.edu.tr
4121
İsa ÇİÇEK isacicek@bingol.edu.tr  5062
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Dilhun K. ARSERİM UÇAR 2272
ducar@bingol.edu.tr
Arş. Gör. Suat TUNCAY suat.tuncay@bingol.edu.tr
Sağlık Hizmetleri MYO Öğr. Gör. Abdullah SARMAN asarman@bingol.edu.tr Öğr. Gör. Abdullah SARMAN asarman@bingol.edu.tr 4087
Solhan Sağlık Hizmetleri MYO Doç. Dr. Yusuf TEMEL 3820  ytemel@bingol.edu.tr Öğr. Gör. Agit ATAŞ agitatas@bingol.edu.tr 3808
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi Kadir TUĞ  Dahili No: 2486 Abdullah KALKAN Dahili No: 5357
akalkan@bingol.edu.tr
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Sinan ÇAVUŞOĞLU scavusoglu@bingol.edu.tr Dahili:4118 Öğr. Gör.  Sinan ÇAVUŞOĞLU scavusoglu@bingol.edu.tr Dahili:4118
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu  Öğr. Gör. Nihat ŞENOCAK Dahili: 4071 – 4086
nsenocak@bingol.edu.tr
Öğr. Gör. Erkan CEYLAN eceylan@bingol.edu.tr Dahili:4190
Veteriner Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Harun Kaya KESİK  hkesik@bingol.edu.tr Arş. Gör. Emre ŞAHİN esahin@bingol.edu.tr Dahili:5396
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı
Soner KAYA 
sonerkaya@bingol.edu.tr  Abdullah YAKIŞAN ayakisan@bingol.edu.tr
Yaşayan Diller Enstitüsü  Öğr. Gör. Murat VAROL mvarol@bingol.edu.tr
5373
Feti Ahmet KOÇİBAR fetikocibar@bingol.edu.tr

5375
Ziraat Fakültesi  Dr. Öğr. Üyesi Hakan İNCİ hinci@bingol.edu.tr  5443 Arş. Gör. Alperen MERAL alperenmeral@bingol.edu.tr Dahili:5553

 

 

 

Ortak Ders Birim Sorumluları

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü

Doç.Dr. Sıtkı ULUERLER

 

suluerler@bingol.edu.tr

2403-2455

Nimetullah Korkut

 

mkorkut@bingol.edu.tr

5067

Türk Dili Bölümü Doç.Dr. Mehmet Emin BARS

mebars@bingol.edu.tr

2314

Nimetullah Korkut

mkorkut@bingol.edu.tr

5067

Yabancı Dil (İngilizce) Öğr. Gör. Soner KAYA

sonerkaya@bingol.edu.tr
5073 

Apdullah YAKIŞAN ayakisan@bingol.edu.tr
5156

 


Site Sorumlusu

Öğr. Gör. MEHMET YAVUZ
5587
myavuz@bingol.edu.tr