Üniversitemizin de katkısı ile hazırlanan UZAKTAN ÖĞRETİMDE CANLI DERS UYGULAMA İLKELERİ VE ÖRNEKLERİ” e-kitabı yayınlanmıştır

COVID-19 salgınıyla birlikte canlı derslerin kullanımının önemli ölçüde arttığı günümüzde, bu sistemlerle ilk kez karşılaşan öğreticilerin hem teknik hem de pedagojik olarak rehberlik sunması için üniversitemizin de 15. bölüm ile katkı sunduğu, 11 farklı üniversiteden uzaktan eğitim konusunda uygulayıcı konumunda deneyimli akademisyenlerin katkısı ile hazırlanan “UZAKTAN ÖĞRETİMDE CANLI DERS UYGULAMA İLKELERİ VE ÖRNEKLERİ” e-kitabı yayınlanmıştır.

Kitap içerisinde canlı ders planı oluşturma, canlı ders öncesi sistemin kontrolü, canlı ders giriş etkinlikleri, öğrenci iletişimi ilkeleri, zaman yönetimi, materyal kullanımı, canlı ders platformlarındaki araçların kullanımı, dersin özetlenmesi ve kapanışı, canlı ders değerlendirme ve canlı derslerde etik ve telif konularına yer verilmiştir. Bu başlıkların her biri ayrı bölümler şeklinde ve tanım, önem, somut ilkeler ve kontrol listesi şeklinde ortak bir yapıda tasarlanmıştır.

e-kitabı indirmek için tıklayınız