2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Eğitim ve Öğretimin Yürütülmesine Yönelik Senato Kararı

Üniversitemiz Senatosu, 06.02.2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 17.02.2023 tarihli yazısına istinaden 20.02.2023 tarihinde olağanüstü toplanarak 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında eğitim ve öğretimin yürütülmesine yönelik aşağıdaki kararları almıştır:

1) Yüz yüze eğitimler; Diş Hekimliği Fakültesinin 4 ve 5. Sınıf öğrencilerini, Veterinerlik Fakültesinin 5. Sınıf öğrencilerini, Sağlık Bilimleri Fakültesinin Hemşirelik Programında Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği kapsamında uygulama yapan öğrencileri, İslami İlimler Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesinin Öğretmenlik Uygulaması dersini alan öğrencileri kapsamaktadır. Bu öğrencilerin söz konusu uygulamalı eğitimlerinin mahallinde yüz yüze yapılmasına,

2) Laboratuvar, atölye, saha vb. uygulamalı derslerin, uygulamalı proje çalışmalarıyla uzaktan öğretim yoluyla sürdürülmesine, Nisan ayında o zamanki şartlara göre yeniden durum değerlendirilmesi yapılmasına,

3) Yukarıda belirtilen eğitim ve öğretim faaliyetleri dışında kalan, tüm teorik derslerin bahar dönemi boyunca uzaktan öğretim modeliyle yürütülmesine,

4) Özel öğrencilik ve kayıt dondurma hakları ile ilgili işlemlerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 17.02.2023 tarihli yazısına uygun şekilde yapılmasına,

5) 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında derslerin 27.02.2023 tarihinde başlamasına, öğrenciler tarafından yapılacak ders kayıt işlemlerinin 23.02.2023 tarihinde tamamlanmasına, danışmanlar tarafından yapılacak ders kayıt onay işlemlerinin 24.02.2023 tarihinde tamamlanmasına,

6) Eğitim ve öğretim ile ilgili alınan kararların 2023 yılı Nisan ayı başında o zamanki şartlara göre yeniden gözden geçirilebileceğine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.