2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Faaliyetleri Hakkında Senato Kararları (01/10/2020)

Sevgili Öğrenciler,

5 Ekim 2020 Pazartesi günü başlayacak olan 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde yürütülecek eğitim-öğretim faaliyetleri ve yapılacak sınavlar hakkında Üniversitemiz Senatosu tarafından aşağıdaki kararlar alınmıştır.

  • Birinci ve ikinci öğretim dersleri, haftalık ders programında belirtilen günde ve ilk dersin başlangıç saatinde başlayacak şekilde, Microsoft Teams üzerinden, çevrimiçi eşzamanlı (canlı-senkron) olarak işlenecektir. Her bir ders saati için belirlenen süre 15 dakikadır. Çevrimiçi eşzamanlı işlenecek tüm dersler, derse katılamayan öğrencilerin daha sonra ilgili derslere ulaşabilmesi için öğretim elemanı tarafından kaydedilecektir.
  • Ders dokümanlarının öğretim elemanları tarafından hazırlandıktan sonra, haftalık olarak, Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS)’ne yüklenerek dersi alan öğrencilerle paylaşılacaktır.
  • Öğrenciler, çevrimiçi eşzamanlı işlenecek derslere en az %25 oranında katılmak zorundadır.
  • Öğrencilerin çevrimiçi eşzamanlı dersleri takip edecek teknolojik imkanlara sahip olmaları kendi sorumluluklarındadır. 
  • Öğrenciler, katkı oranı %24 olan bir ara sınava, katkı oranı %16 olan bir ödeve ve katkı oranı %60 olan bir yarıyıl sonu sınavına (final/bütünleme) tabi tutulacaktır. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları, ilan edilen tarihlerde çevrimiçi eşzamanlı ve süreli olarak yapılacaktır. Sınav süresi, sorulan sorulara makul cevap süresi düşecek şekilde, ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenecektir. Ödevlerle ilgili süreç öğretim elemanları tarafından LMS üzerinden yürütülecektir.
  • Ara sınavlar için mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrencilere sınav hakkı verilir ve bu öğrenciler mazeret sınav haklarını belirlenen tarihler arasında kullanacaklardır.
  • Sınavlara itirazlar mevzuata göre yürütülecek olup itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde bağlı olduğu dekanlık veya müdürlüğe elektronik ortamda yapılabilecektir.

 

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü