İletişim

Bingöl Üniversitesi - UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Bingöl Üniversitesi, Enstitüler Binası, Kat: 1, Oda: 20, 12100, Merkez/Bingöl
+90 426 2160012-5067 / 5231
binuzem@bingol.edu.tr   

 

Uzaktan Eğitim Birim Sorumluları

Birim Sorumlu Amir

İletişim

Sorumlu Memur

İletişim

Diş Hekimliği Fakültesi  Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Can YILMAZ

acyilmaz@bingol.edu.tr 
4028

Nurullah  DÜNDAR ndundar@bingol.edu.tr
5229
Fen Edebiyat Fakültesi Prof.Dr. Nezir YILDIRIM

nyildirim@bingol.edu.tr 
2434

Fatih MİRAN fmiran@bingol.edu.tr
2492
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Müslüm POLAT mpolat@bingol.edu.tr
1704 
Orhan ÖVER
Selami ÇAKAN
oover@bingol.edu.tr 
1754-5291 
scakan@bingol.edu.tr 
1755
İlahiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Murat KAYA muratkaya@bingol.edu.tr
1764
Mahmut ÇETİN mcetin@bingol.edu.tr
5293
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Dursun ÖZTÜRK dozturk@bingol.edu.tr
1761-1935
Serkan ÖZTÜRK sozturk@bingol.edu.tr 
5292
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Dilhun K. ARSERİM UÇAR ducar@bingol.edu.tr
2272
Muhammed İNCE mince@bingol.edu.tr
2374
Veteriner Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Harun Kaya KESİK  hkesik@bingol.edu.tr 
1206-5425
Cihat DURGUN cdurgun@bingol.edu.tr
1124-5298

Ziraat Fakültesi  Doç. Dr. Hakan İNCİ hinci@bingol.edu.tr 
5443
Sena ARTUK
Ahmet KANAN
sartuk@bingol.edu.tr
 5294
akanan@bingol.edu.tr
 5440
Fen Bilimleri Enstitüsü Doç. Dr. Sinan BAYINDIR  sbayindir@bingol.edu.tr
5367
Mücahide GÜNGÖR OFLAZ mgoflaz@bingol.edu.tr
5161
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doç. Dr. Cüneyt ÇAĞLAYAN ccaglayan@bingol.edu.tr
5424-5473
İsa ÇİÇEK Memur  isacicek@bingol.edu.tr 
5062
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi Kadir TUĞ ktug@bingol.edu.tr
2486
Abdullah KALKAN akalkan@bingol.edu.tr
5357
Yaşayan Diller Enstitüsü  Öğr. Gör. Murat VAROL mvarol@bingol.edu.tr
5373
Feti Ahmet KOÇİBAR fetikocibar@bingol.edu.tr
5375
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu        
Yabancı Diller Yüksekokulu Öğr. Gör. Soner KAYA  sonerkaya@bingol.edu.tr
5073 
Abdullah YAKIŞAN ayakisan@bingol.edu.tr
5156
Genç MYO Öğr. Gör. Doygun DEMİROL ddemirol@bingol.edu.tr 
3713
Betül KARATAŞ bkaratas@bingol.edu.tr
3752 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık MYO Doç. Dr. Erdal ÇAÇAN ecacan@bingol.edu.tr
 5455-1305
Abdulhakim DALAN adalan@bingol.edu.tr
5261
Sağlık Hizmetleri MYO Öğr. Gör. Abdullah SARMAN abdullah.sarman@hotmail.com
4087 
Mehmet Hadin VERGİ mhvergi@bingol.edu.tr
4157
Solhan Sağlık Hizmetleri MYO Doç. Dr. Yusuf TEMEL ytemel@bingol.edu.tr
3820
Zahir ÇETİN zcetin@bingol.edu.tr
3802 
Sosyal Bilimler MYO Öğr. Gör. Sinan ÇAVUŞOĞLU scavusoglu@bingol.edu.tr4118 İmam FELEK ifelek@bingol.edu.tr
5277
Teknik Bilimler MYO Öğr. Gör. Nihat ŞENOCAK nsenocak@bingol.edu.tr
4071 – 4086
Hikmet VAROLGÜNEŞ
hvarolgunes@bingol.edu.tr
4057 - 5290
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Dr.Öğr.Üyesi Enes Beltekin 

ebeltekin@bingol.edu.tr

5150

Ergin ERGÜN

 

eergun@bingol.edu.tr

5267

 

 

 

Ortak Ders Birim Sorumluları

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü

Doç.Dr. Sıtkı ULUERLER

 

suluerler@bingol.edu.tr

2403-2455

Nimetullah Korkut

 

mkorkut@bingol.edu.tr

5067

Türk Dili Bölümü Doç.Dr. Mehmet Emin BARS

mebars@bingol.edu.tr

2314

Nimetullah Korkut

mkorkut@bingol.edu.tr

5067

Yabancı Dil (İngilizce) Öğr. Gör. Soner KAYA

sonerkaya@bingol.edu.tr
5073 

Apdullah YAKIŞAN ayakisan@bingol.edu.tr
5156

 


Site Sorumlusu

Arş. Gör. Mehmet Yaşar BAYRAKTAR
5231
mybayraktar@bingol.edu.tr